تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - عزت ایرانی

قـایـقی خواهـم سـاخـت

دارم فیلمهای تبلیغاتی روحانی رو می بینم.
از دیالوگهاش:
من عزت و غرور ملی ایرانیان را باز خواهم گرداند...
اگر می خواهید عزت و شکوه و مجد و عظمت به همه ایرانیان برگردد، اگر می خواهید ریال ایرانی به جای اول خود برگردد...
مردم میگن که حق مشارکت ما، احترام ما فقط مال هفته های قبل انتخاباته؟...
مردم تشنه صداقت هستند...
اقتصاد کشور داره به مدیریت ضعیف و سیاست خارجی ضعیف متاسفانه یارانه پرداخت می کنه...
در زمستان فرهنگ اقتصاد و سیاست هستیم. که هوا بس نا جوانمردانه سرد است...


نوشته شده در یکشنبه 13 بهمن 1392 ساعت 22:32 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin