تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - از نهر تا بحر

قـایـقی خواهـم سـاخـتفلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید
فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ 
اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود...


امام خامنه ای
88/12/8نوشته شده در جمعه 27 مرداد 1391 ساعت 18:53 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin