تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - رو به خدا

قـایـقی خواهـم سـاخـت

...
    مــولای من!
    پناهنده ی فضــل تو شــدم و از تــو به‌ سـوی خــودت فـرار کرده ام
    وعده دادی کسی که به تـو خـوش گمـان باشـد
    از خطایـش چشـم می پـوشـی
    حـال این مـنِ خوش گـمانم کـه به طلـب وعـده ات آمـده ام
    مـن چـه‌ام پـروردگارا؟ چـه اهمیـتی دارم؟
    مـرا به فضـل خویش ببخـش، با عفـو خود بر مـن احســان كن و منــت گـذار
    ...


...
سـوگـند به عـزت و جـلالت
 اگـر مـرا در مـورد گنـاهان بـازخواســت كنـی، مـن نـیز تـو را به عفـو و گذشــتـت مطالـبه مـی‌كـنم؛
و اگـر به پـســتی‌ام مـرا مـؤاخـذه كنـی، مـن هـم به كـرمـت تـو را مطـالبه مـی‌كنم؛
و اگــر به دوزخـم بـبری به دوزخیـان گـزارش می‌دهـم كه دوسـتت دارم ای خـدای مـن...


امام ســجاد علیه السلام
دعای ابوحمزه ثمالی
برداشت آزاد
بشنوید:

نوشته شده در سه شنبه 10 مرداد 1391 ساعت 01:30 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin