تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - وقتی جــهان تاریــك بـود

قـایـقی خواهـم سـاخـت


خـداوند پیـامبر اســلام(صلی الله علیه و آله) را زمـانی فرســتاد كه مــردم در فتنـه ها گرفتــار شــده، رشــته های دین پاره شــده و ســتون های ایمان و یقـین ناپایدار بود.
در اصول دین اختلاف داشــته، و امـور مـردم پراكنـده بود، راه رهایی دشــوار و پنـاهگاهی وجـود نداشــت، چراغ هدایـت بی نور، و كوردلی همگـان را فراگرفتـه بود.
خدای رحمـان معصیـت می شــد و شــیطان یاری می گـردید؛ ایمان بـدون یـاور مـانده و ســتونهای آن ویران گــردیده و نشــانه های آن انكار شــده، راههای آن ویران و جاده های آن كهنه و فراموش گــردیده بود، مردم جاهلـی شــیطان را اطاعـت می كــردند و به راههـای او می رفتــند و در آبشــخور شــیطان ســیراب می شدند...
نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام، خطبه ی 3

عید مبعث مبارك.
نوشته شده در یکشنبه 28 خرداد 1391 ساعت 17:17 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin