تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - بحر طویل خطبه ی حضرت زینب کبری سلام الله علیها در کوفه

قـایـقی خواهـم سـاخـتکوفه شهری است پر از فتنه و آشوب و بلا
 صحنه ای از کرب و بلا،
خلق ز اطراف و ز اکناف روان گشته سوی شهر،
 گروهی به جگر سوز و گروهی به بصر اشک و گروهی ز خوارج همه خشنود زخشم احد قادر معبود،
 همه منتظر عترت پیغمبر اسلام،
 به کوفه شده اعلام که از جور و جفا و ستم و گردش ایام،
 رسیدند به آیین اسارت حرم الله به عز و شرف و جاه،
 به اشک و شرر و آه ستادند و گشودند همه چشم تماشا،
که ببینند اسیران شه کرب و بلا را.
 در آن هلهله و شور، گروهی  شده محزون و گروهی شده مسرور،
گروهی ز خدا دور، در آن عرصه ی محشر صدف بحر ولایت،
 ثمر نخل  ولا، دخت علی، شیر خدا جلوه ی مصباح،
 هدا، شیرزن کرب و بلا، زینب کبرا، به همان شیوه ی حیدر،
 به همان عزت مادر، به بلندای مقام دو برادر،
 به فصاحت، به بلاغت، به شهامت، به شجاعت،
 چو یکی کوه مقاوم، به خروش دل دریا،
به نهیبی که صلای علوی داشت به نام احد قادرمنان به چنین خطبه سخن گفت
که دیدند به نطق اش نفس شیر خدا را.
بعد حمد احد و نعت محمد همه دیدند که آن عصمت دادار ندا داد
که ای وای بر احوال شما مردم غدارِ ستم پیشه ی مکارِ جنایت گرِ بی عار،
 عجیب است که دارید بدین ننگ به دل ناله به رخ اشک الهی
 نشود اشک شما خشک و بگریید به این ننگ که بر دامن آلوده نهادید،
شما آن زنی استید که بگسیخت همه رشته ی خود را و شما سبزی فاسد شده در مزبله هایید،
 شما همچو گچ روی مزارید، ندارید به جز زشتی و پستیّ و دورویی
که خود آراسته مانند زنان در اجنبیانید،
 بگریید که پستید، نخندید که مستید، همین لکه ی ننگی که نهادید به دامن،
 به خدایی خدا، پاک به صد بحر نگردد، نتوان شست به آب دو جهان ننگ شما را.
 وای بر حال شما مردم کوفه! به جگر پاره ی پیغمبر اسلام چه کردید که از آن،
 جگرِ ختمِ رسل پاره شد و سوخت،
 بدانید که از آتش بیداد شما سوخت دل فاطمه آن بضعه ی پیغمبر اکرم،
به خود آیید و ببینید چه خون های شریفی زِ دم تیغ شما ریخته برخاک،
 چه تن های لطیفی که ز شمشیر شما شد همه صدچاک،
 چه بی باک کشیدید به آتش حرم آل نبی را و کشاندید به صحرا و در و دشت زن و دختر و اطفال صغیری که نهادند سر از کثرت وحشت به بیابان و دویدند روی خار مغیلان و زدید از ره بیداد به کعب نی و سیلیّ ستم در حرم آل علی فاطمه ها را،
 به خدا پیش تر از این ستم و ظلم و جنایت چه به مکه چه مدینه چه سر کوچه و بازار ندیدند، ندیدند قد و قامت ما را.
گر از این ظلم و ستم ابر شود آتش و باران همه خون گردد و چون سیل ببارد به زمین یا که سماوات شوند از همه سو پاره و ریزند ز افلاک به روی کره ی خاک و یا باز شود کام زمین و بکشد در دل پر آتش خود خلق جهان را عجبی نیست،
 شما نامه نوشتید که فرزند پیمبر به سوی کوفه بیاید، در رحمت به سوی خلق گشاید، همه گفتید که باید پسر فاطمه بر ما ره توحید نماید، به چه تقصیر کشیدید به رویش ز ره کینه و تزویر همه نیزه و شمشیر، گه از سنگ و گهی تیر، کجا رفت جوانمردی و قدر و شرف و غیرت و مردانگی افسوس که کشتید پس از کشتن هفتاد و دو تن مثل علی اکبر و عباس نهادید به نی رأس امام شهدا را.

 کوفه رفته است فرو یکسره در ننگ، از این خطبه شده زاده ی مرجانه دگر شیشه ی عمرش هدف سنگ، که ناگاه سر یوسف زهرا به سرِنیزه عیان گشت همان روبه روی محمل زینب همه گفتند امان از دل زینب، به جبین خون و به رخ زخم و به لب آیه ی قرآن، چه دل انگیز صدایی، چه ندایی، چه نوایی که زمام سخن از زینب مظلومه گرفته نه همین برد دل خواهر خود را که دل دشمن خود را نه دل دشمن خود را که دل قاتل خود را همه گشتند در آن جلوه گری محو جمالش، همه مبهوت جلالش، همه دادند به انگشت نشانش، نگه او به روی زینب و زینب نگه افکند به رویش
که هلالم! چه قَدَر زود غروبِ تو سیه کرد همه ارض و سما را
گل احمد، گل حیدر، گل زهرا، همه ی آرزوی من به سر و صورت خونین و به پیشانی بشکسته و لب های به خون شسته و چشمان خدابین و به اشکی که روان است ز چشمت به رگ پاره و خونی که روان است ز رگ های گلویت،
نگهم کن، نگهم کن، نگهم کن که دلم پاره شد از نغمه ی قرآنِ سرت بر سر نیزه،
 عجبا فاطمه می گفت به من قصه ی داغ تو، نمی گفت که روزی به سر نیزه سر پاک تو بر محمل من سایه کند،
لب بگشا ای به لبت آیه ی قرآن، نه به من با گل نورسته خود حرف بزن، در تب و در تاب شده، بر تو دلش آب شده، تا ز تنش روح نرفته است بخوان بار دگر آیه ی قرآن و بگو ذکر خدا را.

محمدرضا سازگار
منبع پوستر و سایز اصلی: ملت ابراهیم
نوشته شده در سه شنبه 16 خرداد 1391 ساعت 19:25 توسط ریحون نظرتون برام مهمه |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin