تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - كار را كه كرد؟ آن كه تمام كرد.

قـایـقی خواهـم سـاخـت


بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم

اهمیت این دوره از انتخابات، مثل اهمیت مرحله‌ى قبلى انتخابات است. مرحله‌ى دوم از لحاظ اهمیت، با مرحله‌ى اول هیچ تفاوتى ندارد؛ و همان انگیزه و همان احساس و همان روحیه‌ى تكلیف‌پذیرى و مسئولیت‌پذیرى‌اى كه در مرحله‌ى اول همه‌ى ما را وادار كرد كه به پاى صندوقها بیائیم، عیناً همان روحیه و همان احساس مسئولیت این‌بار هم ما را فرامیخواند كه به پاى صندوق رأى بیائیم و رأیمان را بیندازیم. و یك مثل قدیمى در همه جاى ایران هست كه:

«كار را كه كرد؟ آن كه تمام كرد»؛ این، تمام كردنِ كار است.

ان‌شاءاللَّه ملت عزیزمان در حوزه‌هائى كه انتخابات به مرحله‌ى دوم كشیده شده، همت كنند و پاى صندوقها بیایند تا رأى خوبى جمع شود و مجلس خوبى به توفیق الهى و به حول و قوه‌ى الهى ان‌شاءاللَّه تشكیل شود.


امام خامنه ای

مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما پس از شركت در مرحله‌ى دومِ انتخابات هشتمین دوره‌ى مجلس شوراى اسلامى‌EXrozblog.comEXنوشته شده در دوشنبه 11 اردیبهشت 1391 ساعت 23:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin