تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - حدیث اقتدار

قـایـقی خواهـم سـاخـت

من همین جا به این مناسبت، این جمله را عرض بكنم: حكام بحرین ادعا كردند كه ایران در قضایاى بحرین دخالت میكند. این دروغ است. نه، ما دخالت نمیكنیم. ما آنجائى كه دخالت كنیم، صریح میگوئیم. ما در قضایاى ضدیت با اسرائیل دخالت كردیم؛ نتیجه‌اش هم پیروزى جنگ سى و سه روزه و پیروزى جنگ بیست و دو روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتى، هر گروهى با رژیم صهیونیستى مبارزه كند، مقابله كند، ما پشت سرش هستیم و كمكش میكنیم و هیچ ابائى هم از گفتن این حرف نداریم. این حقیقت و واقعیت است. اما اینكه حالا حاكم جزیره‌ى بحرین بیاید بگوید ایران در قضایاى بحرین دخالت میكند، نه، این حرف درستى نیست؛ حرف خلاف واقعى است. ما اگر در بحرین دخالت میكردیم، اوضاع در بحرین جور دیگرى میشد!


بیانات امام خامنه ای در نماز جمعه تهران


دریافت سایز اصلی پوستر


رهبرم قاطع سخن گفت و دلم را شاد كرد،

قاطعانه لرزه بر اردوگه بیداد كرد،

با توكل بر عنایت ها و الطاف خدا،

در نماز جمعه چون جدش علی فریاد كرد،

سرفرازم از خروش و اقتدار رهبرم،

قدرت پوشالی دشمن همه بر باد كرد...

EXrozblog.comEXنوشته شده در شنبه 15 بهمن 1390 ساعت 01:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin