تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - انتخابات؛ ثمره ی مردم سالاری دینی

قـایـقی خواهـم سـاخـت


انتخابات در كشور ما یك حركت نمایشى نیست. پایه‌ى نظام ما همین انتخابات است. یكى از پایه‌ها، انتخابات است. مردم‌سالارى دینى با حرف نمیشود؛ مردم‌سالارى دینى با شركت مردم، حضور مردم، اراده‌ى مردم، ارتباط فكرى و عقلانى و عاطفى مردم با تحولات كشور صورت میگیرد؛ این هم جز با یك انتخابات صحیح و همگانى و مشاركت وسیع مردم ممكن نیست. این مردم‌سالارى، عامل پایدارى ملت ایران است.

اینكه شما توانسته‌اید در طول این سى سال از نهیب ابرقدرتها نترسید، اینكه ابرقدرتها هم غیر از نهیب نتوانستند ضربه‌ى اساسى به شما بزنند، اینكه جوانان كشور در ورود به میدانهاى گوناگون این شجاعت و اخلاص را نشان میدهند، ناشى از مردم‌سالارى دینى است؛ این را باید خیلى قدر بدانیم. انتخابات سرمایه‌گذارى عظیم ملت ایران است؛ مثل اینكه شما سرمایه‌ى سنگین و عظیمى را در بانك میگذارید، بانك با آن كار میكند و شما از سودش استفاده میكنید؛ انتخابات یك چنین چیزى است. ملت ایران سرمایه‌گذارى عظیمى را میكند، سپرده‌گذارى بزرگى را انجام میدهد و سود آن را میبرد. آراء یكایك شما مردم سهمى است از همان سرمایه‌گذارى و سپرده‌گذارى. هر رأیى كه شما در صندوق مى‌اندازید، مثل این است كه یك بخشى از پول آن سپرده را دارید تأمین میكنید. یك رأى هم اهمیت دارد.

هرچه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ایران بیشتر در چشم مخالفان و دشمنانش دیده خواهد شد؛ براى ملت ایران حرمت بیشترى خواهند گذاشت؛ دوستان شما هم در دنیا خوشحال میشوند. عظمت ملت ایران را حضور مردم در انتخابات نشان میدهد؛ انتخابات این است. بنده همواره در درجه‌ى اول در انتخابات سعیم بر این است كه به مردم عرض كنم حضور شما در این انتخابات مهم است. این، تصدیق و تأیید و مستحكم كردن نظام جمهورى اسلامى است. مسئله فقط یك مسئله‌ى سیاسى و فردى و اخلاقى محض نیست؛ یك مسئله‌ى همه‌جانبه است. انتخابات با سرنوشت مردم سر و كار دارد؛ بخصوص انتخابات ریاست جمهورى كه سپردن قوه‌ى اجرائیه‌ى كشور به دست یك نفر و یك مجموعه است كه كشور را براى مدت چند سال اداره كنند؛ اینقدر انتخابات اهمیت دارد.


سرود سرنوشت

با موضوع انتخابات؛ لطفا دانلود و منتشر كنید.


...آن كسی را انتخابش می كنیم
او به ایران از همه عاشقتر است
اهتمام و اعتبارش انقلاب
باشد او را می كنیم ما انتخاب...

دانلود


بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) 01/01/1388

EXrozblog.comEX


نوشته شده در پنجشنبه 11 اسفند 1390 ساعت 01:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin