تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - نماینده باید درد مستضعفان چشیده باشد

قـایـقی خواهـم سـاخـتامام خمینی (ره)
بحمدالله مردم ما دارای رشد دینی و سیاسی مطلوب می باشند و خود، افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینی-سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند كرده و در چنین اوضاعی هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید و برای غیر حوزه خود فرد یا افرادی را كاندیدا نموده و از آنان تبلیغ نماید.
صحیفه نور، ج 20، ص 295

EXrozblog.comEX


نوشته شده در شنبه 6 اسفند 1390 ساعت 01:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin