تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - مجلس در رأس همه امور است

قـایـقی خواهـم سـاخـت

امام خمینی(ره)
مجلس یك چیز سهلی نیست كارش .مجلس یك چیزی است كه در راس همه اموری كه در كشور است واقع است . یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می كند و مجلس بد همه چیز را بد می كند. و لهذا آنهایی كه قبلا در این كشور حكومت داشتند سعیشان این بود كه مجلس را نگه دارند. آنوقتی كه دیگر مجلس تحقق پیدا كرده بود و مشروطه شده بود و مجلس پیدا شده بود، سعی می كردند كه مجلس را به دست بیاورند. آن وقت كه نمی توانستند با فشار مردم را الزام كنند، آن وقت با حیله ها می كردند، ایادی خودشان ، در بلاد، ومردم بیچاره را یا اغفال می كردند یا خانها وادار می كردند و وقتی كه رضاخان آمد دركار، دیگرقضیه ، قضیه این بود كه دست شاهنشاه بود، همه چیز دست او بود. البته این آخر هم همین جور بود. فرماندارها هر جا بودند مامور بودند كه در آنجا این آدم را ازصندوق بیرون بیاورند. بتوانند مردم را وادار كنند به این كار...
صحیفه نور
جلد هجدهم - صفحه 278 -
سخنرانی در جمع فرمانداران ، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی

EXrozblog.comEX


نوشته شده در جمعه 5 اسفند 1390 ساعت 00:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin