تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - نماینده باید وفادار به مردم باشد

قـایـقی خواهـم سـاخـتپیام حضرت امام (ره) به ملت ایران در آستانه انتخابات
مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رای دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت كنند، و طعم تلخ فقر را چشیده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین ، اسلام مستضعفین ، اسلام رنجدیدگان تاریخ ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طینتان عارف ، و در یك كلمه ، مدافع اسلام ناب محمدی -صلی الله علیه و آله وسلم - باشند.
و افرادی را كه طرفدار اسلام سرمایه داری ، اسلام مستكبرین ، اسلام مرفهین بی درد، اسلام منافقین ، اسلام راحت طلبان ، اسلام فرصت طلبان ، و در یك كلمه ، اسلام امریكایی هستند طرد نموده و به مردم معرفی نمایند. و از آنجا كه مجلس خانه همه مردم و امید مستضعفین است ، در شرایط كنونی نباید كسی انتظار داشته باشد كه حتما نمایندگان باید از گروه و صنف خاصی باشند. باید توجه داشت كه هنوز خیلی از مسائل وجود دارد كه به نفع محرومین باید حل و فصل شود. و تمیز بین كسانی كه در تفكر خود خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرارداده اند، با دیگران كار مشكلی نیست .


67/1/11

EXrozblog.comEX
نوشته شده در پنجشنبه 4 اسفند 1390 ساعت 01:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin