تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - همه كارها با برادری و ملایمت

قـایـقی خواهـم سـاخـت


امام خمینی (ره)

نباید از دروغ و بدنامی و حرف زشتی كه به ما نسبت می دهند از میدان به در برویم. البته معارضه كار را بدتر خواهد كرد، همه وقتتان صرف نوشتن و جواب دادن به روزنامه و مجلس می شود. با لحن برادری و ملایمت ، كارها به خوبی تمام می شود. اگر كسی به ما بد كرد به بهترین وجه با او رفتار كنیم، كار به دعوا كشیده نمی شود.


در دیدار با معتمدین بازار

16/9/61

این انیمیشن رو ببینید؛
در این انیمیشن نحوه برگزاری انتخابات و نظارت بر آن به طور کامل شرح داده می شود.

اینجا


EXrozblog.comEX


نوشته شده در چهارشنبه 3 اسفند 1390 ساعت 01:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin