تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - لزوم شركت در انتخابات

قـایـقی خواهـم سـاخـت


امروز مسئله مهم، مسئله انتخابات است. به انتخابات توجه داشته باشید، در اول مشروطه...انتخابات تا اندازه ای دست مردم بود. بعد كم كم آنهایی كه فاسد بودند كار را طوری كردند كه متدینین را از مجلس كنار گذاشتند. آنها هم مقاومت نكردند و كنار رفتند. بعد دیدید كه مجلس را چه كردند... اگر در مجلس آینده یك قدم عقب نشینی كنیم، در آینده نزدیك ما را كنار خواهند گذاشت.
بیانات حضرت امام خمینی (ره) در دیدار با معتمدین بازار
61/9/16


این كلیپ رو ببینید.

EXrozblog.comEX


نوشته شده در سه شنبه 2 اسفند 1390 ساعت 01:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin