تبلیغات
قـایـقی خواهـم سـاخـت - تهدید یا فرصت؟

قـایـقی خواهـم سـاخـت

این بیانات را بخوانید:

"یك جمله هم راجع به این تهدیدهاى آمریكا عرض بكنیم. مرتباً تهدید میكنند؛ تهدید به این زبان: همه‌ى گزینه‌ها روى میز است! یعنى حتّى گزینه‌ى جنگ. این، تهدید به جنگ است با این زبان. خب، این تهدید به جنگ، به ضرر آمریكاست؛ خود جنگ، ده برابر به ضرر آمریكاست. چرا این تهدیدها به ضرر آمریكاست؟ به خاطر اینكه خود این تهدیدها نشان‌دهنده‌ى عجز آمریكا از مقابله‌ى منطقى و مقابله‌ى گفتمانى است؛ یك گفتمانى در مقابل گفتمان جمهورى اسلامى ندارند؛ نمیتوانند در میدان مقابله‌ى فكرى و منطقى، براى خودشان غلبه‌اى ایجاد كنند؛ مجبور میشوند توسل به زور و تشبث به زور بكنند.

این معنایش این است كه آمریكا جز زور، هیچ منطقى ندارد؛ جز خونریزى، هیچ راهى براى پیشبرد خود ندارد. این، اعتبار آمریكا را بیش از آنچه كه تاكنون شكسته است، در چشم ملتها و در چشم ملت خودش خواهد شكست؛ این همان چیزى است كه سرنوشت رژیمها را معین میكند. ...

البته آنها و دیگران بدانند - میدانند هم - كه ما هم در برابر تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتى، تهدیدهائى داریم كه در وقت خودش، آن وقتى كه لازم باشد، ان‌شاءاللَّه اعمال خواهد شد..."

امام خامنه ای

خطبه‌های نماز جمعه تهران

۱۳۹۰/۱۱/۱۴

حالا این صحبتها را بخوانید:

"در حال حاضر سخنان بی‌پایه و اساس زیادی در خصوص جنگ وجود دارد. چنین سخنانی در طول چند هفته گذشته، تنها به سود حکومت ایران تمام شد، زیرا منجر به افزایش بهای نفت شد؛ کالایی که آنها برای تامین هزینه‌های برنامه هسته‌ای خود به آن وابسته‌اند.
اکنون زمان این است که اجازه دهیم فشارهای سنگین ما [که ما بر ایران وارد کرده‌ایم] تاثیر خود را نشان دهد، اکنون زمان آن است که ائتلاف گسترده بین‌المللی‌ای را که ساخته‌ایم، حفظ کنیم. اکنون زمان آن است که به اندرز جاودانه و کهنه‌نشدنی «تدی روزولت» توجه کنیم، که می‌گفت: به نرمی سخن بگو، اما چماق بزرگی در دست داشته باش.

سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در لابی صهیونیستی آیپک
90/12/15

با مقایسه تاریخ هر دو سخنرانی می بینید كه یك ماه بعد از سخنرانی امام خامنه ای، اوباما به این نتیجه رسیده كه تهدید به جنگ علیه ایران به ضرر خودشان و به نفع ماست؛ به نظر شما این چیزی جز اقتدار جمهوری اسلامی را می رساند.

EXrozblog.comEX


نوشته شده در چهارشنبه 17 اسفند 1390 ساعت 01:00 توسط ریحون نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin